Skip to content

HTML5, Firefox, Theora ja video element – natuke ka tegelikke tulemusi

Mozilla arendajad on pikemat aega vaeva näinud HTML5 standardisse kavandatava video-elemendi toe lisamisega oma toodetesse. Nüüd ollakse nii kaugel, et enam ei pea mässama lähtekoodiga ja paikadega, vaid alates 31.07.2008 sisaldavad Firefoxi igaöised arendusversioonid järgnevaid uusi funktsionaalsusi:

  • audio- ja video-elemendi renderdamine
  • Ogg Theora videokodeki dekodeerimine vahetult brauseri renderdusmootori poolt
  • Ogg Vorbis audiokodeki dekodeerimine vahetult brauseri renderdusmootori poolt
Dekoodri kood on nii tehtud, et üsna vähese vaevaja saab sinna lisada ka Dirac'i, teise olulise vaba videokodeki dekodeerimise funktsionaalsuse.

Arendaja veebilehelt leidub ka asjakohaseid viiteid videonäidistele. Suurima organisatsioonina on Theora+Vorbis videod juba praegu olemas Wikipedia videoarhiivis (seal küll tavaliste brauserite puhul hetkel ei kasutata kuvamiseks video-elementi).

Nimetatud arendustele Bugzillas seatud siltide järgi võib väita, et see funktsionaalsus saab olema Gecko 1.9.1.0 renderdusmootoris ja seega ka Firefox 3.1 ja Seamonkey 2.0 ning muudes brauserites, mis seda ja hilisemaid Gecko versioone hakkavad kasutama.

Sama teemaga seonduvalt on asjakohane väita, et Firefox Beta 1 peaks ilmuma juba 19.08.2008 ning Firefox 3.1 lõplik versioon aasta lõpuks.

Loomulikult ei kipu ja Opera rongist maha jääma ning on oma samateemalised arendused üles soendanud ning vastav teave on nende arendusveebis väljas.

Aeg näitab, kuhu poole veebivideo tehnoloogia mõttes suundub, aga Flashi, Silverlighti ning muude konkureerivate tehnoloogiate eestvedajatel on mõtteainet küllaga (seda isegi olukorras, kus Flashil on enam kui 90-protsendiline turuosa veebivideo rakenduste turul).

Trackbacks

No Trackbacks

Comments

Display comments as Linear | Threaded

No comments

The author does not allow comments to this entry

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
E-Mail addresses will not be displayed and will only be used for E-Mail notifications.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Form options