Skip to content

Eesti iive ja maailm

Eesti iive on teadagi kehvapoolne. Seda oleme ju kõik mõnda aega teadnud.

Küll on aga peaks numbreid vaatama kogu maailma kontekstis. CIA World Factbook-i põhjal on tehtud maailma riikide ja piirkondade iibe tabel Wikipediasse. Et meie riiki leida vaadake kohe julgesti tabeli lõppu. Ausalt öeldes mina küll ei arvanud, et Eesti on maailmas selles osas tagant neljandal kohal!

Poliitikute arvutites nii parlamendis kui omavalitsuste volikogudes peaks see lehekülg olema veebibrauseri avaleheks - et ikka kogu aeg püsiks meeles mida nad tegema peaks Eesti rahva, keele ja riigi püsimajäämiseks.

Lisatud 24.04.07 - PJ
Veel teemakohast analüüsi:
Mõtlemapanev Rahvastikupüramiid
Kes Sünnitavad ja Kes Mitte?
Muulaste Sündivus - Müüt või Tegelikkus

Trackbacks

No Trackbacks

Comments

Display comments as Linear | Threaded

AR on :

No ega see nüüd päris korrektne ei ole, et võtta lihtsalt kasvuprotsent. Mis sellest, et see on jah asja alus.

Sündimus on eelkõige funktsioon fertiilses eas naiste arvust ja sündivuskordajast (sünde 100 000 elaniku kohta)

Olen ise seda teemat tasapisi analüüsinud. Äkki pakub huvi:
http://eesti.wordpress.com/2007/03/21/motlemapanev-rahvastikupuramiid/
http://eesti.wordpress.com/2007/03/22/kes-sunnitavad-ja-kes-mitte/
http://eesti.wordpress.com/2007/04/11/muulaste-sundivus-muut-voi-tegelikkus/

pj on :

Loomulikult on sündimus kõige olulisem, kui rahvaarv sõltub veel suremusest, migratsioonist ja muust. Need numbrid tunduvad andma alustuseks hea üldpildi. Ja nende sisu saab siis paljudel eri viisidel detailsemalt analüüsida (nagu Sa ka oma veebis hästi teinud oled).

The author does not allow comments to this entry

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
E-Mail addresses will not be displayed and will only be used for E-Mail notifications.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Form options